Tarieven per 1 augustus 2021:

Piano tot 21 jaarPiano vanaf 21 jaarKeyboard tot 21 jaarKeyboard vanaf 21 jaar
Enkele les€ 21,35€ 25,83€ 17,10€ 20,69
Maand€ 81,13€ 98,15€ 64,98€ 78,62
Jaar€ 811,30€ 981,50€ 649,80€ 786,20

Algemene bepalingen

 • De tarieven voor pianolessen zijn vastgesteld in hoofdlijnen conform de richtlijnen van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB).
 • De tarieven zijn gebaseerd op 38 (of 20 twee-wekelijkse) lessen per jaar en verdeeld over 10 maandelijkse termijnen
 • Indien tussentijds met de aanvang van de lessen wordt begonnen kan het verschuldigde maandbedrag iets afwijken
 • De wetgever heeft bepaald dat leerlingen jonger dan 21 jaar geen BTW betalen over het lesgeld
 • De lessen worden pas gegeven na ondertekening van een overeenkomst (zie dit voorbeeld), met uitzondering voor incidentele lessen en de proefles
 • Het lesmateriaal wordt aangeschaft in overleg. De kosten van aanschaf zijn voor de leerling
 • Aanvullend lesmateriaal dat door mij is samengesteld, zoals oefeningen, bewerkingen, aanvullende theorie  e.d., is bij het lesgeld inbegrepen
 • De lessen van 30 minuten worden over het algemeen eens per week gegeven, van 60 minuten eens per twee weken. In overleg kan hiervan worden afgeweken, waarbij het dan verschuldigde lesgeld navenant wordt berekend
 • De eerste les is altijd proefles en gratis
 • Bij het aangaan van een overeenkomst geldt de dan geldende lesprijs. Een tussentijdse tariefaanpassing, anders dan de jaarlijkse tariefswijziging aan het begin van ieder lesjaar (meestal de maand augustus), wordt voor bestaande leerlingen de maand volgend op de wijziging doorgevoerd. Uitzondering hierop kan een wettelijke regeling zijn
 • Aanbiedingen en/of kortingsacties kunnen te allen tijde worden verzilverd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand
 • Normaliter wordt er tijdens de schoolvakanties (meestal bij schoolgaande leerlingen) geen les gegeven en is hierover geen lesgeld verschuldigd
 • Bij (overige) vakanties is er geen lesgeld verschuldigd, mits deze tijdig, tenminste één week van te voren, is aangemeld
 • Afzeggen van een les geschiedt ten minste 24 uur van te voren, in overleg zal dan worden bekeken of deze op een ander tijdstip kan worden ingehaald. Het lesgeld blijft evenwel verschuldigd
 • Een afzegging wegens ziekte heeft op zich geen invloed op het verschuldigde lesgeld voor de duur van 4 weken, daarna is geen lesgeld meer verschuldigd
 • Bij zwaarwegende omstandigheden is er in principe geen lesgeld verschuldigd, uiteraard pas na overleg met de docent
 • Indien er een jaarlijkse uitvoering door de leerlingen wordt gegeven, zijn daar geen extra kosten aan verbonden
 • Een lesjaar loopt van 1 september tot 1 juli van het volgend jaar (schooljaar)
 • Bij geschillen, uitgezonderd die betreffende de verschuldigdheid van lesgelden, kan arbitrage worden aangevraagd bij de Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB)

NOOT: Aan bovenstaande opsomming van bepalingen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.